saç ekimi

 

Saç ekimi ne demektir?

Saç ekimi en temel anlamıyla başın arka kısmından iki kulak arası bölgeden, cilt altından dökülmeme genetiğine sahip saç köklerinin alınıp, ön tarafta saçlandırılmasını istediğimiz bölgelere cilt altına transferini yapmaktır.

Saç ekimine niye ihtiyaç duyulur?

İlk bakışta en çok dikkat çeken noktalardan birisi saçlarımızdır. Saçımızın kalitesi, niteliği, rengi, uzunluğu farklı farklıdır ve hepimiz farklı şekillerle ve taramalarla saçımızın farklı ve güzel görünmesi için elimizden geleni yaparız.

Saçımızın rengi, şekli, kısalığı ya da uzunluğu hayattaki duruşumuz, tarzımız, zevk ve beğenilerimiz hakkında ipuçları verir. Saçlarımızın varlığı gençlikle özdeşleşirken, yokluğu olduğumuzdan daha yaşlı algılanmamıza neden olur.

Saç dökülmesi ile karşılaşan kişi sosyal ve kültürel olarak kendini eksik hisseder ve özgüven kaybı yaşar. Bu negatif algı da bireyleri hayatın her alanında olumsuz etkiler. İşte tam da bu yüzden saçlarımız bzler için önemlidir.

Bireyler üzerindeki tüm olumsuz etkilerine karşın 50 yaşındaki erkeklerin %50’si saç dökülmesi problemi ile karşı karşıya kalır. Bu durumdan kurtulabilmek için bireyler çoğunlukla yıllar boyu süren bir çok değişik tedavi seçenekleri denerler. Maalesef medikal tedavilerle dökülen saçların yeniden çıkması medikal tedavilerle sağlanamıyor ve modern dünyamızda saç dökülmesinin bilinen en etkin tedavisi saç ekimidir.

Saç ekimi tekniklerinin tarihçesi

Saç ekimi serüveni 1940’lı yıllarda başlamıştır. 1998 yılında Folliküler Ünite Tekniği’nin gelişimi ile doğal, estetik görünümlü saç ekimleri yapılmaya başlanmış ve modern saç ekiminin temelleri atılmıştır. 2003 yılında ise saç köklerinin tek tek alındığı FUE metodu tanımlanmış ve saç ekimi için altın standart teknik olarak belirlenmiştir.

Modern saç ekimi operasyonları

Saç ekimi operasyonu kısaca başın arka bölümünden saç köklerinin alınıp, saç dökülmesinin oluştuğu alanlara aktarılmasıdır. Bir çeşit yerdeğiştirme operasyonu da denilebilir.

Başın arka kısmında kalan saçlar ömürboyu uzama kapasitesine sahip donor dominant olarak bildiğimiz saçlardır. Bu saç kökleri kelleşmiş alanlara aktarıldığında saç uzatma yeteneklerini yitirmezler. Dominant verici saha saç ekiminin bilimsel temelini oluşturmaktadır.

Başın arka kısmında yeterli verici saç kökü olan her birey ekim için uygun adaydır. Geçmişte saç dökülmesi yaşayan birçok hasta saç ekimi için uygun aday değilken, modern tekniklerin gelişmesi, saç ekiminin bir sanat olarak algılanması ile saç kaybı sorunu yaşayan hemen herkese bugün saç ekimi yapılabilir.

Günümüzde FUE saç ekimi ile elde edilmek istenen sadece aktarılan köklerin yetişmiş olması değil, doğal görünümlü bir sonuç elde etmektir. Kimse saçlarına ekim  yaptırdığının farkedilmesini istemez.

Saç ekim cerrahisinde geçtiğimiz birkaç yılda büyük ilerleme kaydedimiş, yama şeklinde şonuçlanan, kaldırım taşı manzarası, çim adam görünümüne yolan açan uygulamalar, yerini tek saçlı kök aktarımı, mikro ve mini greft uygulamalarına bırakmıştır.

Daha nazik, ince köklerin kullanılması, gelişmiş ve yeni cerrahi aletler, saç ekim yapan cerrahların, kişiye özel, doğal görünümlü, başarılı saç ekimleri yapabilmesini kolaylaştırmıştır.

Tek saçlı köklerin kullanılması ile saç çizgisinde doğallık ve yumuşak geçiş elde edilmektedir. Yeni bir saç çizgisi oluşturmak her zaman cerrahi tecrübe ve artistik yetenekler gerektirmektedir. Saç dökülmesi yaşamayan bir kişi incelendiğinde saç çizgisinin çok ince nazik saçlardan oluştuğu, düz bir çizgi gibi davam etmediği, arkadan öne doğru saç köklerinin kalınlaştığı rahatlıkla farkedilebilir.

Modern saç ekimlerinin yan etkileri operasyon sonrası oluşan hafif bir ağrı ve rahatsızlık, nadir de olsa göz çevresinde hafif bir şişme ve alıcı sahada oluşan bir hafta kadar süren kırmızı nokta ve kabuklanmalardır. Kanama, enfeksiyon, skar yok denebilecek kadar az görülmektedir. Modern saç ekimi cerrahisi hasta için konforlu, önceden tahmin edilebilir sonuçları olan ve yüz güldürücü bir cerrahi operasyondur.

Saç kaybı yaşam boyu süren bir süreçtir. Saç kaybının devamı veya daha fazla sıklık elde etme isteği, tekrarlayan saç ekimleri ile mümkün olur. Modern saç ekim teknikleri ile bir seansta büyük sayıda saç kökü elde edilir, böylece istenilen sonuca ulaşmak için daha az sayıda operasyon yapılır.

Saç ekimi kalıcı bir operasyon mudur?

Saç ekimi kalıcı bir işlemdir. Ekim sırasında nakledilen saç kökleri genetik olarak testesteronun saç dökücü etkisine dirençli köklerdir. Ekilen saçlar ömür boyu transfer edildikleri bölgede kalmaya devam etmektedirler. Açıktır ki ekilen saçlarda bir müddet sonra dökülseydi saç ekimi yapmanın bir anlamı olmazdı.

Saç ekiminde ekilen saç kökleri mi, saç telleri midir?

Saç ekimi sırasında nakledilen birimler (folliküler ünite) saç kökleridir. Saç kökü (folliküler unite) içinde tekli, ikili, üçlü ya da daha fazla saç teli barındıran anatomik yapılardır. Anatomik bütünlüğü olan yapılar olduğundan saç köklerinin (folliküler üniteler) ekim sırasında kullanılması sonucun doğal, estetik ve verimli olmasını sağlar.

Saç ekiminde verici alan neresidir?

Saç kökleri (folliküler unite), saçların özellikle yoğun olarak bulunduğu ve dökülmeye dirençli olduğu iki kulak arası ve ense bölgesinden alınır. Böylece ekilen saç dökülmez ve saç ekimi sonrası sonuç kalıcı olur.

Saç ekiminde verilen sayılar neyi ifade eder?

Saç ekiminde nakledilecek miktar saç kökü sayısını ifade etmektedir. Saç tellerinden bahsedecek olursak saç teli adedi saç kökü miktarının iki katından daha fazla olabilmektedir. Bu anlamda saç ekimi öncesi hastaya önerilen sayıları saç teli miktarı üzerinden konuşmak kafa karıştırıcı olabilmektedir. Her bir saç kökünün (folliküler unite) birden fazla saç teli içerdiğini düşünürsek 3000 saç kökü naklettiğimizde aslında 8000-10000 arası saç teli nakletmiş oluyoruz.

– Dr. Özge Ergün’ e ait operasyon öncesi ve sonrası fotoğrafları görmek için linkle tıklayın.

Ayrıca Dr. Özge Ergün’ ün saç ekimi ile ilgili sıkça sorulan sorulara verdiği cevaplara buradan ulaşabilirsiniz.

contact us

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN